کتاب آموزشی

کتاب های آموزشی PDF که دارای الگو و مقدار مصرفی مواد مورد نیاز و همچنین توضیحات دوخت است در این دسته قرار میگیرد
کیف پول سه لت تکه دوزی زنانه چرمی A-M-144
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 144
 • قیمت : 20 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
50,000.00 IRR
جامدادی موشی چرمی A-M-139
جامدادی موشی چرمی A-M-139 سری A-M کد 139 150,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 139
 • قیمت : 15 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
2,000.00 IRR
کیف اداری زنانه چرمی A-M-126
کیف اداری زنانه چرمی A-M-126 سری A-M کد 126 250,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 126
 • قیمت : 25 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
50,000.00 IRR
کیف مجلسی دستی زنانه چرمی A-M-125
کیف مجلسی دستی زنانه چرمی A-M-125 سری A-M کد 125 100,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 125
 • قیمت : 10 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
50,000.00 IRR
کیف دستی حرفه ای زنانه چرمی A-M-124
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 124
 • قیمت : 20 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
50,000.00 IRR
کیف دستی فانتزی زنانه چرمی A-M-117
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 117
 • قیمت : 25 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
50,000.00 IRR
الگو + کتاب آموزشی کیف تبلت دوشی کد A-M-109
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم
 • کد محصول: سری A-M کد 109
 • قیمت : 25 هزار تومان
 • فایل فشرده زیپ (6 فایل PDF الگو و کتاب آموزشی در سایز های مختلف تبلت)
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
150,000.00 IRR
کتاب و الگو آموزش دوخت جاسوزنی چرمی M-R-L-86
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی,رایگان
 • کد محصول: سری M-R-L کد 86
 • قیمت : رایگان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
0.00 IRR
کیف اسپرت زنانه چرمی M-R-L-72
کیف اسپرت زنانه چرمی M-R-L-72 سری M-R-L کد 72 120,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری M-R-L کد 72
 • قیمت : 12 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
10,000.00 IRR
کیف جیبی مردانه کد A-M-156
کیف جیبی مردانه کد A-M-156 سری A-M کد 156 50,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 156
 • قیمت : 5 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
15,000.00 IRR
کیف دستی زنانه کد A-M-106
کیف دستی زنانه کد A-M-106 سری A-M کد 106 180,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 106
 • قیمت : 18 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
20,000.00 IRR
کیف دستی زنانه کد A-M-105
کیف دستی زنانه کد A-M-105 سری A-M کد 105 200,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 105
 • قیمت : 20 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
50,000.00 IRR
کیف اداری کد A-M-123
کیف اداری کد A-M-123 سری A-M کد 123 200,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 123
 • قیمت : 20 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
200,000.00 IRR
کیف دستی زنانه کد A-M-104
کیف دستی زنانه کد A-M-104 سری A-M کد 104 120,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 103
 • قیمت : 12 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
120,000.00 IRR
کیف دستی زنانه کد A-M-103
کیف دستی زنانه کد A-M-103 سری A-M کد 103 120,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 103
 • قیمت : 12 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
120,000.00 IRR
جامدادی حرفه ای چرمی A-M-102
جامدادی حرفه ای چرمی A-M-102 سری A-M کد 102 100,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی,کیف پول کتی,الگو لیزر,جامدادی
 • کد محصول: سری A-M کد 102
 • قیمت: 10 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
100,000.00 IRR
کیف دستی حرفه ای زنانه چرمی A-M-101
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی,کیف پول کتی,الگو لیزر,
 • کد محصول: سری A-M کد 101
 • قیمت : 8 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
0.00 IRR
کیف لوازم آرایش چرمی M-R-L-95
کیف لوازم آرایش چرمی M-R-L-95 سری M-R-L کد 95 120,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری M-R-L کد 95
 • قیمت : 12 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
0.00 IRR
کیف دستی حرفه ای زنانه چرمی A-M-122
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 122
 • قیمت : 14 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
0.00 IRR
جامدادی حرفه ای A-M-140
جامدادی حرفه ای A-M-140 سری A-M کد 140 120,000.00 IRR
کیف,آموزش,دانلود,کتاب,pdf,الگو,جامدادی,کانال تلگرام,اینستاگرام,چرم,چرم دوزی
 • کد محصول: سری A-M کد 140
 • قیمت : 12 هزار تومان
اطلاعات بیشتر
بروزرسانی شده
مدت مجوز
7 روز
هزینه پشتیبانی
120,000.00 IRR
بالا